איך לתקן דלת שלא ננעלת?

תיקונים  אחרים אינם קשורים לצילינדר. אחד מהם הינו  כיוון הדלת באמצעות איפוס הציר עליו היא נעה. שני הוא הרחבה מינימאלית של החורים במשקופי הדלת עד ליצירת מצב בו הבריחים נכנסים לתוכם בקלות. לאחר התיקון הוא יוודא שהמערכת מתפקדת היטב.