הבנת מנגנון הנעילה של המכונית שלך

לכל רכב יש מערכת נעילה מרכזית שנועדה להרחיק אנשים בלתי מורשים מהרכב שלך, תוך שהיא מאפשרת לך לפתוח את הדלתות, את האתחול ולהניע אותו. מערכות נעילה מודרניות מורכבות ממנגנון ידני או מרחוק ללא מפתח, או שילוב של השניים. בעוד שהמערכת הידנית מאפשרת לך לנעול באופן מרכזי את כל הדלתות ואת דלת הזנב באמצעות כפתור בדלת …